TEKNOLOJİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Lentatek olarak geleceğin olmazsa olmaz teknolojileri “Yapay Zekâ, Siber Güvenlik ve Büyük Veri” alanlarındaki yetkinliklerimizi, tüm ürün ve çözümlerimizde bizzat kullanarak, Teknoloji Mükemmeliyet Merkezimizdeki uzmanlıklarımızı en yüksek teknolojik seviyeye ulaştırıyor, askeri ve sivil alandaki ihtiyaçlara yüksek performans ve kaliteli çözümler sunuyoruz.

Ai

YAPAY ZEKA

Günümüz dünyasında; başta savunma ve güvenlik olmak üzere, sağlık, ulaştırma ve kamusal hizmetlerin sunulmasında bugüne kadar kullanılan temel yetenekleri modernize etmenin yollarından biri de, özellikle karar destek sistemleri gibi hız ve hatasızlık gerektiren büyük sistem projelerinde, yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerin uygulamalarının hayata geçirilmesidir. İşte bu nedenle, kritik öneme haiz ihtiyaçların karşılanmasında, insan bilişsel yeteneklerinin ötesinde hızlarda ve ölçeklerde yapay zekâ çözümlerimizi tüm çalışma alanlarımızda uyguluyoruz.

Sg

SİBER GÜVENLİK

Günümüzde kişisel elektronik cihazlardan, büyük ve kapsamlı savunma, sağlık ve ulaştırma sistemlerine kadar her alandaki güvenlik kavramına fiziki güvenliğin yanı sıra siber güvenliğin de dahil edilmesi kaçınılmazdır.

Ülkenin, vatandaşların, işletmelerin, altyapıların ve kamu tesislerinin güvenliğini sağlamak ve sürdürmek, kamusal güvenliğin günümüzde ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Lentatek olarak bizler, kamusal güvenliğin sağlanmasından kişisel verilerin korunmasına kadar geniş kapsamda ele alınan bu yeni güvenlik anlayışı ile kullanıcıların siber güvenlik alanındaki beklentilerini karşılamayı ve siber saldırılara karşı oluşabilecek ihtiyaçlara yönelik savunma ve yurt güvenliği alanlarındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu noktadan hareketle; sağlıktan güvenliğe, savunmadan ulaştırmaya, şirketimiz tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen tüm sistemlerin kendi güvenliği için geliştirilen siber güvenlik çözümleri, büyük çerçevede düşünülen ve tasarlanan diğer projelerde de kolayca uygulama alanı bulmayı hedeflemektedir.

Bv

BÜYÜK VERİ

Özellikle savunma, güvenlik, sağlık ve ulaştırma alanlarındaki kamu kuruluşlarının, kamusal hizmetlerle ilgili sonuçlarını iyileştirebilecek veri odaklı kararlar almaları için büyük veri analitik sistemleri ve yazılımları geliştiriyoruz. Hizmet ihtiyaç analizlerinin yapılabilmesi, böylece daha etkili hizmet sunulabilmesi, kullanıcılara yönelik doğru tahminlemeler yapılabilmesi, farklı fonksiyonların kişiselleştirmesi ve gelişmiş operasyonel verimlilik sağlanması için büyük veri çözümleri sunuyoruz. Böylelikle daha önce geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuş konvansiyonel çözümlerin, daha sektör odaklı çözümler haline getirilebilmesine olanak sağlıyoruz.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.