İleri görüntüleme çerçevesinde X-ray teknolojileri; devlet binalarında, havacılık endüstrisinde, banka, otel gibi ticari alanlarda kullanılmaktadır. X-ray cihazları bagaj, kargo, el çantası gibi eşyaların içini tarayabildiği gibi, çok büyük araçları ve konteynerleri de etkili bir biçimde tarayabilmektedir.

Bu sebeple, emniyet ve güvenliğin artırılması amacıyla, devletler tarafından özellikle yüksek güvenlik gerektiren tesislerde, büyük finans merkezlerinde, yeni yapılan ulaşım alanlarında X-ray ileri görüntüleme sistemlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Özellikle kara sınır kapıları, havaalanları ve büyük çapta taşımacılığın yapıldığı deniz limanları gibi güvenlik kontrol noktaları; silahların, ilaçların, kimyasalların, patlayıcıların tespit edildiği kritik sınır noktaları olduğundan büyük önem arz etmektedir.

İleri görüntüleme teknolojilerinin önemli unsurlarından olan tır ve konteyner tarama sistemleri, kara sınır kapılarında ve limanlarda, eşya, araç ve insan kaçakçılığının önlenmesi amacıyla kullanılan en hızlı güvenlik sistemleridir. Araç ve eşyaların fiziki muayeneye tabi tutulması oldukça zaman alıcı bir işlem olup, Türkiye gibi sınır geçişlerinde yoğunluk olan ülkelerde, işlemlerin hızlıca ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle geliştirilen sistemler, X-ışınları kullanılarak elde edilen görüntülerin kontrol edilmesi vasıtasıyla zaman ve güvenilirlik kısıtlarının bertaraf edilmesini mümkün kılmaktadır.

Tır ve konteyner tarama sistemimiz; tır, kamyon, konteyner gibi büyük araçlarda, kaçak mal, uyuşturucu gibi aracın içine gizlenmiş yabancı maddeleri ve kaçak göçmenleri tespit edebilmek için X-ray teknolojisine dayalı bir görüntüleme sistemidir. Mobil, yarı sabit veya sabit sistemler olarak limanlarda, kara sınır kapılarında kullanılmaktadır. Öte yandan, patlayıcı tespiti yapan bu tarama sistemimiz ile terörist faaliyetlerin önlenmesi mümkün olmakta ve yüksek güvenlik gerektiren tesislerin de koruması sağlanmaktadır.

Yerli ve Milli Tır Tarama Sistemi

Çözüm ortaklarımızla geliştirilmekte olan tır ve konteyner tarama sistemimizle; 4.5m yüksekliğinde ve 2.6m genişliğinde bir tarama tüneli içerisinde, 20m uzunlukta araçlardan saatte ortalama 20 adet taranması mümkündür. Sistem, otomatik tehdit algılama fonksiyonu ile görüntülü ve sesli uyarı vermektedir. Sistemde; malzeme sınıflandırma, renkli/siyah beyaz, alçak doz - yüksek doz, sadece organik - sadece inorganik, kenar ayrıştırma, negatif vb. 20 farklı gösterim modu mevcuttur.

Yarı sabit olarak tasarlanan tır ve konteyner tarama sistemimizde; kontrol kartı gömülü yazılımı, görüntü işleme yazılımı, kullanıcı arayüz, veri arşivleme yazılımı ve ağ ara yüzü gibi yazılımların geliştirilmesi ve sistem tasarımı, elektronik kontrol kartı ve elektronik donanım tasarımı, mekanik tasarım ve üretim, prototip sistem entegrasyonu ve performans testleri faaliyetleri yerli ve millî olarak hayata geçirilmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.