Membran Elektrot Grubu (MEG); PFSA (perfluorosulfonic asit) membran, PGM (platinum grup metal) veya PMF (Precious-Metal-Free) katalizör temelli, PI PEN veya Kapton sub gasket, PTFE ve MPL (micro porous layer) katkılı GDL (gas diffusion layer) içeren 3/5/7 katman seçenekleriyle üretilmektedir. Üretilen MEG örnekleri Amerikan Enerji Bakanlığı’nın ADT (Hızlandırılmış Yaşlandırma Testi/Accelerated Degradation Tests) protokolüne göre yapılmış testlerde 6.000 saat dayanım göstermiştir.

Lentatek Hidrojen Pili Meg

TEKNİK ÖZELLİKLER

M
E
Nem RH (%)  Çalışma Basıncı (bara)  Maksimum Çalışma Sıcaklığı (˚C)  Besleme Hızı (eq)  Performans (W/cm2)
Anot/Katot Anot/Katot Anot/Katot 0.65V hücre gerilimi 0.65V hücre gerilimi
1 100/100 1.0/1.0 65 1.5/2.0 0.79 0.91
2 50/50 2.0/2.0 90  1.5/2.0  0.92 1.10
3 50/50 2.5/2.5 90  1.5/2.0  1.09  1.24
4 0/60 2.0/1.5 80  1.5/3.0  0.9 1.10
5 0/60 2.0/1.5 80  1.5/3.0  0.78 0.98 
6 35/35 2.0/2.0 85  2.0/2.0  0.79 0.97 

Diğer Yakıt Pili Bileşenleri

Proton Değişim Membranlı Yakıt Pili (PEMYP) Çift Kutuplu Plaka (BPP)

Proton Değişim Membranlı Yakıt Pili (PEMYP) Yığını

Katı Oksit Yakıt Pili Katot ve Anot Kontak Pastaları

Katı Oksit Yakıt Pili (Koyp) Stak

Elektrolit Destekli Katı Oksit Yakıt Pili Membranı

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.