Katı Oksit Yakıt Pili Katot ve
Anot Kontak Pastaları

Anot Katot Kontak Pastalari

Lantanyum Stronsiyum Manganit (LSM) Katot Pasta:

Yüksek kalitede LSM tozlarından oluşan LSM pasta, katı oksit yakıt pili (KOYP) için katot pasta olarak uygulanabilmektedir. Kendi hücrenizi üretirken doğrudan katot tabakası olarak uygulanabilen bu pasta aynı zamanda hücre karakterizasyon testleri veya gerçek operasyon sırasında hücre katodu ile akım toplama elemanları (interkonektör, elek veya gözenekli malzeme) arasındaki elektriksel kontağın iyileştirilmesinde de kullanılabilmektedir.

Nikel Oksit (NiO) Anot Pasta:

Yüksek kalitede nikel oksit tozlarından oluşan NiO pasta, KOYP için anot pasta olarak uygulanabilmektedir. Bu pasta kendi hücrenizi üretirken hücre karakterizasyon testleri veya gerçek operasyon sırasında hücre anodu ile akım toplama elemanları (interkonektör, elek veya gözenekli malzeme) arasındaki elektriksel kontağın iyileştirilmesinde kullanılabilmektedir.

Diğer Yakıt Pili Bileşenleri

Proton Değişim Membranlı Yakıt Pili (PEMYP) Çift Kutuplu Plaka (BPP)

Proton Değişim Membranlı Yakıt Pili (PEMYP) MEG

Proton Değişim Membranlı Yakıt Pili (PEMYP) Yığını

Katı Oksit Yakıt Pili (Koyp) Stak

Elektrolit Destekli Katı Oksit Yakıt Pili Membranı

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.