Elektrolit Destekli Kati Oksit Yakit Pili

Geliştirdiğimiz Katı Oksit Yakıt Pili membranları ScSZ ve YSZ elektrolit temelli iki farklı türde üretilmektedir. Temel olarak anot, elektrolit ve katottan oluşan yapının anot ve katot tabakaları sırası ile işlevsel ve akım toplayıcı olmak üzere iki tabakadan meydana gelmektedir. Elektrolit destekli olan bu ürünler sahip oldukları beş tabakalı tasarım sayesinde yüksek performansın yanı sıra uzun servis ömrüne de sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Yoğunluğu 0,5 W/cm2 0,3 W/cm2
Çalışma Sıcaklığı 780-820 oC 850-900 oC
Elektrolit    
Malzeme 10Sc1CeSZ 8YSZ
Ebatlar 100 x 100 mm* 100 x 100 mm*
Kalınlık 150 μm 150 μm
Anot İşlevsel Tabaka    
Malzeme NiO/10Sc1CeSZ NiO/8YSZ
Ebatlar 100 x 100 mm* 90 x 90 mm*
Kalınlık 15-20 μm 15-20 μm
Anot Akım Toplayıcı Tabaka    
Malzeme NiO NiO
Ebatlar 100 x 100 mm* 90 x 90 mm*
Kalınlık 150 μm 15-20 μm
Katot İşlevsel Tabaka    
Malzeme LSM35/10Sc1CeSZ LSM35/8YSZ
Ebatlar 100 x 100 mm* 90 x 90 mm*
Kalınlık 15-20 μm 15-20 μm
Katot Akım Toplayıcı Tabaka    
Malzeme LSM20 LSM20
Ebatlar 90 x 90 mm* 90 x 90 mm*
Kalınlık 15-20 μm 15-20 μm

Elektrolit Destek Teknik Ozellik 1

Elektrolit Destek Teknik Ozellik 2

Diğer Yakıt Pili Bileşenleri

Proton Değişim Membranlı Yakıt Pili (PEMYP) Çift Kutuplu Plaka (BPP)

Proton Değişim Membranlı Yakıt Pili (PEMYP) MEG

Proton Değişim Membranlı Yakıt Pili (PEMYP) Yığını

Katı Oksit Yakıt Pili Katot ve Anot Kontak Pastaları

Katı Oksit Yakıt Pili (Koyp) Stak

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.