Lentatek olarak, Hidrojen ve yakıt pili teknolojileri alanında 2005 yılından beri faaliyet gösteriyor; birçok ulusal ve uluslararası projede yer almanın yanı sıra, ülkemizin en saygın üniversiteleri ile iş birlikleri yürütüyoruz.

Yıllar içinde kazandığımız deneyimle, Proton Değişimli Membranlı Yakıt Pili (PEMYP) ve Katı Oksit Yakıt Pili (KOYP) membran hazırlama/üretimi, hücre ve stak tasarımı, yakıt pili için gerekli yakıt hazırlama ve sodyum bor hidrürden (SBH) hidrojen üretimi konularında ulusal ve uluslararası yayınların yanında birçok patent ve faydalı modele imza attık.

Ankara İncek’teki temiz enerjiler Ar-Ge laboratuvarımızın yanında, ayrıca Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan personelimiz ve laboratuvarımızla üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyoruz.

Lentatek Hidrojen Pili Ve Yakit Teknolojileri Enerji

YETENEKLER

Lentatek Yakit Pili Pemyp

Proton Değişim Membranlı Yakıt Pili /(PEMYP)

Membran Elektrot Grubu (MEG); PFSA membran, karbon destekli platin ya da değerli metal içermeyen katalizör temelli, sub gasket ile sağlamlaştırılmış, çalışma koşullarına göre uygun gaz difüzyon tabakası içeren 3/5/7 katman seçenekleri ile geliştirilmektedir.

PEM Stak (yığın) & Sistem

Sivil ve askeri kullanım amacıyla 1 - 50 kW aralığında güç değerine sahip açık veya kapalı katot, sıvı veya hava soğutmalı, metalik veya kompozit grafit çift kutuplu plakalara sahip PEMYP yığınları ve sistemleri geliştirilmektedir.

Lentatek Kati Oksit Yakit Pili

Katı Oksit Yakıt Pili (KOYP)

Membran Elektrot Grubu (MEG) (Elektrolit ve Anot Destekli) ScSZ ve YSZ temelli MEG üretilmektedir.

KOYP Stak (yığın)

Sivil ve askeri kullanım amacıyla 1-1,3 kW aralığında güç değerine sahip KOYP yığını üretilmektedir.

Lentatek Yakit Pili Teknolojileri

Yakıt Hazırlama

Katalizörler
Hidrojence zengin gaz üretimi için geliştirilen katalizörler dizel, LPG, doğalgaz ve metanol gibi hidrokarbonlar ile su/hava reformlama reaksiyonlarında kullanılmaktadır.

Reformlayıcılar
Sıvı ve gaz yakıtlardan (Doğalgaz, LPG, dizel, metanol vb.) hidrojence zengin gaz üretimi amacıyla buhar reformlayıcılar ve desülfürizasyon reaktörleri geliştirilmiştir.

Lentatek Yakit Pili Teknolojileri2

Entegrasyon

Stak, Reformer, gerekirse kükürt tutucu ve ilgili çevre elemanlarını, geliştirilen kontrol birimi denetiminde bir araya getirip güç ve ısı üreten sistem entegrasyonu gerçekleştirilebilmektedir.

Sodyum Bor Hidrür (SBH) Sentezi

Hidrojen üretimi amacıyla laboratuvar ölçeğinde Schlesinger ve Bayer yöntemlerinden farklı olarak tek aşamalı SBH sentezi gerçekleştirilebilmektedir.

Sodyum Bor Hidrür (SBH) Kartuşu

Hidrojen kaynağı olarak PEM yakıt piliyle entegre çeşitli güç değerlerinde özellikle acil kullanım güç kaynağı amaçlı prototipler geliştirilmiştir.

Yakıt Pili Bileşenleri

Proton Değişim Membranlı Yakıt Pili (PEMYP) Çift Kutuplu Plaka (BPP)

Proton Değişim Membranlı Yakıt Pili (PEMYP) MEG

Proton Değişim Membranlı Yakıt Pili (PEMYP) Yığını

Katı Oksit Yakıt Pili Katot ve Anot Kontak Pastaları

Katı Oksit Yakıt Pili (Koyp) Stak

Elektrolit Destekli Katı Oksit Yakıt Pili Membranı

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.